LFP Logo English JPEG CROP.jpg

<<Նամակներ հանուն խաղաղության>>-ը  (ՆՀԽ) փորձնական ծրագիր է, որ նպատակ ունի խաղաղության ուժն օգտագործել որպես գործիք՝ տարածաշրջանային հակամարտության հետևանքով ազդեցություն կրած հասարակական ոլորտների փոխակերպման համար։ 2018 թվականի ամռանը ՆՀԽ-ն կսկսի իր աշխատանքները Երևանում՝ վարելով երկու շաբաթ տևողությամբ ստեղծագործական գրի դպրոցահասակ եւ համալսարան աշակերտների հետ, ովքեր կպատրաստեն նամակներ, որ կարտահայտեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ ապագայի կարևորությունը և դրա հնարավորությունները։ Այս նամակները կթարգմանվեն հայերենից ադրբեջաներեն և անգլերեն և կուղարկվեն հասակակիցների Ադրբեջանում՝ նպատակ ունենալով փոխադարձ հարգանքի ոգով առաջնորդվող երկխոսություն սկսել։ Աշխատարանը կմիաձուլի ստեղծագործական գիրն և խաղաղության կառուցումը և կներառի 1. Հյուրընկալվող դասախոսություններ խաղաղության կառուցման, տարածաշրջանային խնդիրների և ստեղծագործական արտահայտման փորձագետների կողմից 2. Սեմինար - զրույցներ խաղաղության, հակամարտությունների և ինքնության թեմաների շուրջ 3. Ստեղծագործական գրի հմտությունները զարգացնող վարժություններ նամակների, պոեզիայի և այլ միջոցներով։

Letters for Peace (LFP) is a pilot project that harnesses writing as a tool for peaceful social transformation in regions impacted by conflict. In the summer of 2018, LFP began its efforts by leading a two-week creative writing workshop in Yerevan with high school and university students who prepared letters articulating the importance of and possibilities for a peaceful future between Armenia and Azerbaijan. These letters were translated from Armenian to Azerbaijani Turkish and English, and sent to counterparts in Azerbaijan with the aim of sparking dialogue driven by a spirit of mutual respect. The workshop lives at the intersection of creative writing and peace building, and included: 1) guest lectures with experts on peace building, regional affairs, and creative expression; 2) seminar-style conversations around topics of peace, conflict, and identity; and 3) exercises to develop creative writing skills through letters, poetry, and beyond.

«Sülh Naminə Məktublar» (SNM) sınaq layihənin məqsədi - regional münaqişənin nəticəsində təsirə məruz qalmış icimai sahələrin transformasiyası üçün sülhün qüdrətindən istifadə etməsdidir. 2018-ci ilin yayında SNM Yerevanda fəaliyyətə başlayacaq. 2 həftə ərzində 10 məktəbli ilə  (14-22 yaşlarında) yaradıcı yazı üzrə vorkşoplar keçiriləcək. Onların yazacağı məktublar Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh gələcəyinin əhamiyyəti və mümkünlüyünü ifadə edəcəkdir. Qarşılıqlı hörmət əsasında dialoq başlamaq üçün məktublar ermənicədən azərbaycan dilinə tərcümə olunacaq və Azərbaycandakı yaşıdlarına göndəriləcəkdir.

Vorkşoplar yaradıcı yazı ilə sülhün quruluşunu birləşdirərək aşağıdakılarını əhatə edəcək:

1.      Sülhün quruluşu, regionun problemləri, və yaradıcılığın ifa etməsi barədə mütəxəsislər tərəfindən mühazirələr

2.      Sülhə, münaqişələrə və identiklik məsələlərinə dair seminar-müzakirələr

3.      Məktublar, poezia, və başqa vasitələri ilə yaradıcı yazı yazmaq üzrə bacarıqları inkişaf etdirən tapşırıqlar

 

SUPPORTERS

INSTITUTIONAL PARTNERS