LFP Logo English JPEG CROP.jpg

<<Նամակներ հանուն խաղաղության>>-ը  (ՆՀԽ) ծրագիր է, որ նպատակ ունի խաղաղության ուժն օգտագործել որպես գործիք՝ տարածաշրջանային հակամարտության հետևանքով ազդեցություն կրած հասարակական ոլորտների փոխակերպման համար։ 2019 թվականի ամռանը ՆՀԽ-ն կը շարունակե իր աշխատանքները Երևանում՝ վարելով երկու շաբաթ տևողությամբ ստեղծագործական գրի դպրոցահասակ եւ համալսարան աշակերտների հետ, ովքեր կպատրաստեն նամակներ, որ կարտահայտեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ ապագայի կարևորությունը և դրա հնարավորությունները։ Այս նամակները կթարգմանվեն հայերենից ադրբեջաներեն և անգլերեն և կուղարկվեն հասակակիցների Ադրբեջանում՝ նպատակ ունենալով փոխադարձ հարգանքի ոգով առաջնորդվող երկխոսություն սկսել։ Աշխատարանը կմիաձուլի ստեղծագործական գիրն և խաղաղության կառուցումը և կներառի 1. Հյուրընկալվող դասախոսություններ խաղաղության կառուցման, տարածաշրջանային խնդիրների և ստեղծագործական արտահայտման փորձագետների կողմից 2. Սեմինար - զրույցներ խաղաղության, հակամարտությունների և ինքնության թեմաների շուրջ 3. Ստեղծագործական գրի հմտությունները զարգացնող վարժություններ նամակների, պոեզիայի և այլ միջոցներով։

Letters for Peace (LFP) is a project dedicated to harnessing peace as a tool for social transformation in areas impacted by regional conflict. In the summer of 2019, LFP will continue its efforts by leading a two-week creative writing workshop in Yerevan with youth (ages 16 through 25) who will prepare letters articulating the importance of and possibilities for a peaceful future between Armenians and Azerbaijanis. These letters will be translated from Armenian to Azerbaijani Turkish and English, and sent to counterparts in Azerbaijan with the aim of sparking dialogue driven by a spirit of mutual respect. The workshop will live at the intersection of creative writing and peace building, and will include: 1) guest lectures with experts on peace building, regional affairs, and creative expression; 2) seminar-style conversations around topics of peace, conflict, and identity; and 3) exercises to develop creative writing skills through letters, poetry, and beyond. Visit the “Letters” section of our website to read the letter exchange from the 2018 workshop participants in Armenia and Azerbaijan.

«Sülh Naminə Məktublar» (SNM) layihəsinin məqsədi - regional münaqişənin nəticəsində təsirə məruz qalmış icimai sahələrin transformasiyası üçün sülhün qüdrətindən istifadə etməsdidir. 2019 ilin yayında SNM öz işini Yerevan şəhərində davam etirəcək. Məktəblilər və tələbələr üçüm  İki həftəlik yaradıcılıq yazı mövzusunda  seminnarlar keçiriləcəkdir. Onlar məktublar yazacaqlar və öz məktublarında  Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh gələcəyinin əhəmiyyəti və mümkünlüyünü ifadə edəcəklər. Qarşılıqlı hörmət əsasında dialoq başlamaq üçün məktublar ermənicədən azərbaycan və inglis dillərinə tərcümə olunacaq və Azərbaycandakı yaşıdlarına göndəriləcəkdir.

Vorkşoplar yaradıcı yazı ilə sülhün quruluşunu birləşdirərək aşağıdakılarını əhatə edəcək:

1.      Sülhün quruluşu, regionun problemləri, və yaradıcılığın ifadə etməsi barədə mütəxəsislər tərəfindən mühazirələr

2.      Sülhə, münaqişələrə və identiklik məsələlərinə dair seminar-müzakirələr

3.      Məktublar, poezia, və başqa vasitələrlə yaradıcı yazı yazmaq üzrə bacarıqları inkişaf etdirən tapşırıqlar

 

SUPPORTERS

INSTITUTIONAL PARTNERS

PREVIOUS SUPPORTERS & PARTNERS